Hủy

Faldo series Tin tức

Golf ở chiến trường xưa

Golf ở chiến trường xưa

Khi đưa tin về giải Faldo Grand Final ở Laguna Lăng Cô, tờ Golf Digest đã viết: “Hãy để ý đến nơi giải đấu diễn ra. Nơi đó là lịch sử”.