Hủy

fastgo TIN TỨC

Fastgo gọi cả trực thăng

Fastgo gọi cả trực thăng

Trong khi còn đang tìm chỗ đứng ở dịch vụ gọi xe, Fastgo bất ngờ với kế hoạch mở dịch vụ gọi trực thăng.