Hủy

FDI bất động sản Tin tức

  • 17/02/2015 - 08:31

    Làn sóng FDI mới vào bất động sản

    Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào bất động sản tiếp tục tăng trong năm 2014 cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài được phục hồi.