Hủy

Fecredit Tin tức

Cho vay tiêu dùng: Làn sóng tất yếu?

Cho vay tiêu dùng: Làn sóng tất yếu?

Cho vay tiêu dùng bùng nổ như một xu thế tất yếu của thị trường, tuy nhiên cần có các biện pháp kiểm soát để hoạt động này phát huy hiệu quả.