Hủy

Fiat Chrysler Tin tức

Fiat đặt cược vào Maserati

Fiat đặt cược vào Maserati

Thoái vốn khỏi Ferrari, tập đoàn Fiat đang kỳ vọng rằng Maserati sẽ thay thế được khoảng trống mà Ferrari để lại.