Hủy

Finance Tin tức

  • 31/12/2021 - 08:00

    Nổi sóng Embedded Finance

    Tài chính nhúng (embedded finance) là sân chơi mở rộng và tham vọng hơn của fintech truyền thống.
Người Tiên Phong