Hủy

FIS Tin tức

Nóng M&A  thanh toán số

Nóng M&A thanh toán số

Sự gia nhập của các đối thủ mới đã làm cơn sốt M&A trong lĩnh vực thanh toán số càng nóng lên.