Hủy

Five star Tin tức

  • 16/09/2015 - 10:00

    CP làm thức ăn nhanh

    Với mô hình xe đẩy và ki-ốt nhỏ, Five Star đang nhượng quyền thương hiệu cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ, vốn ít tại Việt Nam.
XOR, XOR Việt Nam