Hủy

Fomo Tin tức

Luật Sát na & FDNM

Luật Sát na & FDNM

Khi đại dịch xảy ra, chúng ta càng nhìn rõ hơn sự mạnh mẽ của bốn chiều hướng sống trong xã hội: FDNM.

  • 03/08/2021 - 08:00

    FDNM nhìn từ đại dịch

    Trong đại địch, 4 chiều hướng “FDNM” lại càng được thể hiện mạnh mẽ. Bạn hãy nhớ lấy: FDNM.
Người Tiên Phong