Hủy

Fomo Tin tức

Hiểu đúng về FOMO

Hiểu đúng về FOMO

Nhiều người cho rằng khi thị trường đang lên, một người nào đó mua đuổi thì được gọi là “FOMO”.

  • 15/08/2022 - 14:32

    Luật Sát na & FDNM

    Khi đại dịch xảy ra, chúng ta càng nhìn rõ hơn sự mạnh mẽ của bốn chiều hướng sống trong xã hội: FDNM.
  • 03/08/2021 - 08:00

    FDNM nhìn từ đại dịch

    Trong đại địch, 4 chiều hướng “FDNM” lại càng được thể hiện mạnh mẽ. Bạn hãy nhớ lấy: FDNM.