Hủy

FPT Japan Tin tức

FPT ký thỏa thuận 30 triệu USD

FPT ký thỏa thuận 30 triệu USD

FPT và hai Tập đoàn là ISE Foods (ISE Foods Inc.) và Toppan Printing đã ký 2 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Người Tiên Phong