Hủy

Franchise Tin tức

  • 16/09/2015 - 10:00

    CP làm thức ăn nhanh

    Với mô hình xe đẩy và ki-ốt nhỏ, Five Star đang nhượng quyền thương hiệu cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ, vốn ít tại Việt Nam.
  • 07/03/2013 - 15:57

    Sau Starbuck là McDonald's

    McDonalds chắc chắn tạo nên thay đổi lớn tại Việt Nam, buộc các đối thủ như KFC, Lotteria, Jollibee, BurgerKing phải phân chia lại thị phần.