Hủy

Franchise Tin tức

  • 07/03/2013 - 15:57

    Sau Starbuck là McDonald's

    McDonalds chắc chắn tạo nên thay đổi lớn tại Việt Nam, buộc các đối thủ như KFC, Lotteria, Jollibee, BurgerKing phải phân chia lại thị phần.