Hủy

Franchise Tin tức

  • 16/09/2015 - 10:00

    CP làm thức ăn nhanh

    Với mô hình xe đẩy và ki-ốt nhỏ, Five Star đang nhượng quyền thương hiệu cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ, vốn ít tại Việt Nam.
  • 07/03/2013 - 15:57

    Sau Starbuck là McDonald's

    McDonalds chắc chắn tạo nên thay đổi lớn tại Việt Nam, buộc các đối thủ như KFC, Lotteria, Jollibee, BurgerKing phải phân chia lại thị phần.
Người Tiên Phong