Hủy

Francis Bacon Tin tức

Rembrandt truyền cảm hứng cho nghệ sĩ hiện đại ra sao?

Rembrandt truyền cảm hứng cho nghệ sĩ hiện đại ra sao?

Ngày 12/12, Phòng trưng bày Honour thuộc bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam (Hà Lan) đã khai mạc triển lãm Raw Truth, trưng bày một số tranh của danh họa thế kỷ 17 Rembrandt Harmensz van Rijn, qua đó cho thấy ông đã ảnh hưởng mạnh tới các nghệ sĩ hiện đại ra sao.