Hủy

Fta Tin tức

Vốn vào đẩy vốn ra

Vốn vào đẩy vốn ra

Thị trường trong nước bão hòa cùng các FTA thế hệ mới đang thúc đẩy dòng vốn đầu tư ra nước ngoài.

  • 10/05/2021 - 13:30

    Mở “cao tốc ecommerce” đua vào FTA

    Tận dụng các cơ hội lớn của FTA bằng thương mại điện tử giúp hàng hóa của Việt Nam tiếp cận với thị trường thế giới trong bối cảnh dịch bệnh.
  • 16/03/2018 - 20:05

    "Nhỏ mà không yếu" khi tham gia CPTPP?

    Hiệp định sẽ tạo ra một sân chơi công bằng, minh bạch cũng là cơ sở, nền tảng để cho các doanh nghiệp có tầm nhìn, định hướng, phát triển bền vững.
Người Tiên Phong