Hủy

Fubon life Tin tức

Ngành bảo hiểm chạy đua tăng vốn

Ngành bảo hiểm chạy đua tăng vốn

Tiềm năng của ngành bảo hiểm Việt là rất lớn: Trong năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt 52.680 tỉ đồng, tăng 13,2% so với năm 2013.