Hủy

Futa Tin tức

"Chuyến xe bão táp" Phương Trang

Nhiều người vẫn thắc mắc, tại sao có nguồn thu lớn mà Phương Trang lại mắc nợ khủng lên tới vài nghìn tỷ đồng?