Hủy

Ga đà nẵng Tin tức

Vingroup muốn đầu tư ga Đà Nẵng

Vingroup muốn đầu tư ga Đà Nẵng

Doanh nghiệp đề xuất hình thức BT đối với đề án di dời và xây mới ga Đà Nẵng, theo chủ trương xã hội hóa đường sắt của ngành giao thông.

Người Tiên Phong