Hủy

Gà nướng Tin tức

CP làm thức ăn nhanh

CP làm thức ăn nhanh

Với mô hình xe đẩy và ki-ốt nhỏ, Five Star đang nhượng quyền thương hiệu cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ, vốn ít tại Việt Nam.

XOR, XOR Việt Nam