Hủy

Gạch nung Tin tức

Nỗi buồn gạch không nung

Nỗi buồn gạch không nung

Đầu tư một nhà máy sản xuất gạch không nung cần vốn rất lớn, trong khi lợi nhuận thấp, thị trường không ổn định và nhiều rủi ro.