Hủy

Gần xong Tin tức

Sản lượng cà phê giảm từ 8-10%

Sản lượng cà phê giảm từ 8-10%

Ngày 19.12, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, đến nay niên vụ cà phê 2013-2014 đã thu hoạch gần xong.