Hủy

Gang tấc Tin tức

Apple đăng kí bản quyền công nghệ 5D

Apple đăng kí bản quyền công nghệ 5D

Văn phòng thương mại và bản quyền Mỹ vừa tiếp nhận hồ sơ đăng kí bản quyền giao thức kết nối giữa con người và máy tính bằng cảm biến, cảm ứng và găng tay thực tế ảo của Apple.