Hủy

Găng tay Tin tức

Găng nhỏ lợi to

Găng nhỏ lợi to

Găng tay cao su đang là lợi thế của các nhà sản xuất Việt Nam.

  • 26/07/2012 - 16:59

    Apple đăng kí bản quyền công nghệ 5D

    Văn phòng thương mại và bản quyền Mỹ vừa tiếp nhận hồ sơ đăng kí bản quyền giao thức kết nối giữa con người và máy tính bằng cảm biến, cảm ứng và găng tay thực tế ảo của Apple.