Hủy

Gạo tấm 5% Tin tức

  • 19/10/2012 - 15:43

    CPI Hà Nội tháng 10 tăng 0,37%

    Đáng chú ý, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng trên 1% (tăng 1,17%) phần lớn do giá gas tăng.