Hủy

GDP 2018 Tin tức

  • 12/10/2017 - 19:40

    GDP năm 2018 khó bứt phá

    Đặt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2018 không cao hơn 2017 do Chính phủ lường đến những khó khăn mới có thể xuất hiện.