Hủy

GDP năm 2021 có thể tăng 3 3 Tin tức

2 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2021

2 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2021

Theo dự báo mới nhất từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tăng trưởng kinh tế năm 2021 khoảng 3-3,5%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 9.