Hủy

GDP Ukraine có thể giảm 7% trong năm 2014 Tin tức