Hủy

GDP việt nam 2018 Tin tức

GDP Việt Nam năm 2018 là 6,8%

GDP Việt Nam năm 2018 là 6,8%

Theo Trung tâm Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực.