Hủy

GDP Việt Nam Tin tức

 • 30/03/2022 - 11:03

  GDP up by 5.03 percent in Q1

  Vietnam's GDP rose by 5.03 percent Q1, compared to 4.72 percent in the same period last year, according to the General Statistics Office on Tuesday.
 • 20/12/2021 - 09:00

  Đảo chiều trong năm 2022

  Suy giảm GDP trong quý III/2021 chỉ là nhất thời, GDP sẽ đảo chiều khi các biện pháp mở cửa thị trường được kích hoạt.
 • 29/06/2021 - 16:05

  GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,64%

  Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP quý II ước tính tăng 6,61% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 0,39% của quý II/2020.
Người Tiên Phong