Hủy

Gemadept (Gemadept Tower) Tin tức

Khi dự án

Khi dự án "xếp hàng" chờ chuyển nhượng

Theo báo cáo của CBRE, quý I/2013, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận 4 vụ chuyển nhượng cao ốc ngay khu trung tâm quận 1 với tổng giá trị ước tính hơn 600 triệu USD. Trong khi đó, tại Hà Nội, có khoảng 70 dự án muốn chuyển nhượng nhưng lượng giao dịch thành công lại rất hạn chế.