Hủy

Gemadept thoái vốn Tin tức

Gemadept: Thoái vốn, thêm tiền

Gemadept: Thoái vốn, thêm tiền

Gemadept đã chốt danh sách và cuối tháng 3 này là thời điểm để Công ty trả cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ chi trả cổ tức 80%.