Hủy

George Harrap Tin tức

Thế nào là công nghệ kiều hối 2.0?

Thế nào là công nghệ kiều hối 2.0?

Ngành công nghiệp chuyển kiều hối trị giá 600 tỷ USD trên thế giới đang có bước chuyển mình quan trọng với sự xuất hiện của các nhân tố mới.

Người Tiên Phong