Hủy

Gỉ sét Tin tức

Nhà giàu mới nổi ở Myanmar

Nhà giàu mới nổi ở Myanmar

Giờ đây, ở Myanmar có thể thấy những chiếc Ferrari, Bentley, Porche, Bugatti Veyron bên cạnh những chiếc taxi gỉ sét cũ kỹ.