Hủy

Giá cá tra xuất khẩu Tin tức

 • 11/10/2016 - 10:02

  VASEP: Giá cá tra bắt đầu tăng

  Nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn như Mỹ, EU, Mexico, Brazil bắt đầu tăng rõ nét do khách hàng chuẩn bị cho các ngày lễ lớn.
 • 10/12/2013 - 07:12

  Giá cá tra nguyên liệu tăng

  Doanh nghiệp thu mua cá loại I tại ao của nông dân với giá 23.000-23.500 đồng/kg, cao nhất kể từ đầu năm.
 • 10/10/2013 - 08:09

  Số hộ nuôi cá tra thua lỗ tăng

  Nguyên nhân chính do người nuôi cá tra mù ờ thông tin, thông tin bất cân xứng, tình trạng đổ lỗi cho nhau trong việc cho vay tín dụng.