Hủy

Già cỗi Tin tức

Cần phải 'thay máu' cho cà phê Việt Nam

Cần phải 'thay máu' cho cà phê Việt Nam

Nếu không “thay máu” thì sản lượng cà phê Việt Nam bị ảnh hưởng do năng suất giảm, chất lượng hạt cà phê cũng giảm, kéo giảm sức cạnh tranh xuất khẩu.