Hủy

Gia công phần mềm Tin tức

  • 12/12/2012 - 20:51

    Hà Nội có tiềm năng về gia công phần mềm

    UBND thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo năm 2012 của Công ty tư vấn Tholons, Hà Nội xếp thứ 21 trong số 100 thành phố hấp dẫn nhất thế giới về gia công phần mềm.
Người Tiên Phong