Hủy

Giá điện sinh hoạt Tin tức

  • 09/04/2014 - 10:31

    Thay đổi cách tính giá điện

    Giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
  • 31/07/2013 - 18:59

    Tăng giá điện 5% kể từ ngày 1/8

    Giá bán điện bình quân mới là 1.508,85 đ/kWh, tăng 71,85 đ/kWhso với giá bán điện bình quân đang áp dụng. Mức giá này chưa bao gồm thuế VAT.
XOR, XOR Việt Nam