Hủy

Giá nhà đất Tin tức

  • 24/11/2019 - 19:45

    Giá đất tăng, giá nhà sẽ giảm?

    GS. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, tăng khung giá đất, giá nhà sẽ giảm thay vì đi lên như nhiều nhận định.
Người Tiên Phong