Hủy

Gia nhập WTO Tin tức

  • 05/04/2013 - 09:29

    GDP ngành nông nghiệp xu hướng giảm

    Sau 5 năm gia nhập WTO, nông sản xuất khẩu giảm giá, thường xuyên bị kiện, áp thuế chống bán phá giá, và đối mặt với hàng rào kỹ thuật ngày càng cao.
  • 04/04/2013 - 09:45

    Kinh tế đi xuống sau 5 năm gia nhập WTO

    Nhìn lại quá trình gia nhập WTO trong Hội thảo ngày 3/4 tại Hà Nội, cả giới cố vấn lẫn đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều thừa nhận bên cạnh những cái được, nền kinh tế Việt Nam đã đối mặt với không ít thách thức.