Hủy

Giá thuê Tin tức

Thời của văn phòng xanh

Thời của văn phòng xanh

Nghiên cứu của Savills trong 2 năm gần đây đều cho thấy xu hướng gia tăng về giá thuê và vốn đầu tư đối với các tòa nhà xanh trong khu vực.