Hủy

Gia tri that Tin tức

  • 04/05/2019 - 13:03

    Lãnh đạo theo giá trị

    Cuốn sách này cung cấp cho các nhà lãnh đạo cách thức kiến tạo công ty đẳng cấp thế giới với triết lý Lãnh đạo theo giá trị.