Hủy

Giá trị tuyệt đối Tin tức

  • 17/01/2013 - 17:05

    Nợ công Việt Nam trên 70 tỷ USD

    So với thế giới, nợ công của Việt Nam đang ở mức trung bình cả về giá trị tuyệt đối, bình quân đầu người, và cả tỷ lệ so với GDP.