Hủy

Giá vàng 2018 Tin tức

Triển vọng giá vàng năm 2018

Triển vọng giá vàng năm 2018

Theo báo cáo mới công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá kim loại quý này có nhiều lý do để củng cố đà tăng trong năm 2018.