Hủy

Giá vàng thế giới Tin tức

Viết lại lịch sử giá vàng?

Viết lại lịch sử giá vàng?

Nhiều yếu tố dồn nén đã thổi giá vàng liên tục xô đổ các đỉnh giá trong lịch sử. Đã đến lúc hạ nhiệt giá vàng?