Hủy

Giá xăng E5 Tin tức

Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 17h ngày 17/07, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 626 đồng, lên 20.279 đồng; xăng RON 95 tăng 718 đồng, lên 21.235 đồng.

  • 04/01/2017 - 15:57

    Chưa tăng giá xăng

    Giá xăng RON92 và xăng E5 vẫn được giữ nguyên ở mức 17.594 đồng/lít và 17.322 đồng/lít.
  • 05/01/2015 - 08:09

    Xăng E5 sẽ giảm giá

    Vừa sử dụng E5 vừa sử dụng xăng A92, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến động cơ của xe.
Người Tiên Phong