Hủy

Giấc ngủ liên quan đển GDP Tin tức

Giấc ngủ và GDP

Giấc ngủ và GDP

Người Nhật ngủ ít nhất thế giới với trung bình 7 tiếng 24 phút mỗi đêm, còn người Hà Lan hàng ngày ngủ đến 8 tiếng 12 phút.

Người Tiên Phong