Hủy

Giải cứu bí đỏ Tin tức

Big C giải cứu bí đỏ Đăk Lắk

Big C giải cứu bí đỏ Đăk Lắk

Dự kiến trong 1 tuần, Big C sẽ tiêu thụ khoảng 60 tấn bí đó, góp phần giải quyết đầu ra, để giá bí đỏ dần ổn định.

Người Tiên Phong