Hủy

Giải Laureus Tin tức

Quan trọng là thần thái

Quan trọng là thần thái

Chiến thắng của Federer ở giải Laureus cho thấy ở anh vẫn toát ra một thần thái đặc biệt giúp anh khác biệt so với những đồng nghiệp nổi tiếng khác.