Hủy

Giải tỏa Tin tức

  • 14/11/2013 - 07:52

    Năm 2018: TPHCM chạy thử 2 tuyến metro

    Cùng lúc với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, tuyến metro số 2 Thủ Thiêm - Bến xe Tây Ninh sẽ được vận hành thử vào năm 2018.