Hủy

Giải trí Tin tức

Nhìn lại 2023, vững tiến 2024

Nhìn lại 2023, vững tiến 2024

Galaxy Play cũng như các doanh nghiệp giải trí Việt khác cũng bị ảnh hưởng và phải thực hiện tái cơ cấu, tăng trưởng thận trọng.

  • 04/05/2023 - 12:00

    Đấu trường game di động

    Dù được đánh giá có nhiều tiềm năng nhưng game di động tại Việt Nam lại thiếu nhiều động lực để tạo ra điểm bùng nổ.