Hủy

Giám đốc điều hành Tin tức

  • 07/11/2014 - 07:41

    HRC có Tổng Giám đốc mới

    Ông Võ Bảo, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thời hạn 5 năm kể từ ngày 6/11.
Người Tiên Phong