Hủy

Giám đốc kỹ thuật Tin tức

  • 12/03/2013 - 17:21

    SBA miễn nhiệm phó tổng giám đốc

    Ông Đặng Ngọc Chương sẽ thôi làm Phó Tổng giám đốc kỹ thuật kể từ ngày 1/4. Công ty cũng thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng vào ngày 12/3.